vineri, 10 martie 2017

Proză poematică vs. poeme prozaice


Ciprian Laurențiu Crișan

După "Lebăda neagră", prezentată într-un flash din toamnă, Andrei Velea a recomandat cea de-a doua carte a aceluiaşi autor, Nassim Nicholas Taleb, intitulată "Antifragil", într-o prezentare succintă, dar suficient de incitantă pentru a trezi interesul. 

Sub fulgii murdari ai nopţilor/ Se mişcau casele./ Fumuri de infern molatic/ Cădeau pe crucile cerului închis,/ Nepăsător la păcatele dulci/ Crescute între zidurile calde./ De afară/ Gerul picta cu forţa vântului/ Ferestrele înecate în potop/ De iubire/ Și desena chipul tău (…)
(Ciprian Laurenţiu Crişan - "Ninge!") Ciprian Laurenţiu Crişan a citit şapte poeme care au lansat o diversitate de păreri, mai mult sau mai puţin contradictorii. 

"În textele prezentate, sunt câteva momente poetice - irizări lirice sufocate de prea multe explicaţii; dacă s-ar raporta doar la esenţe, ar fi mai bine." (Anca Şerban Gaiu)

 "Texte de meditaţie cu uşoară tentă filozofică, pe care greu le pot cataloga drept poezie, poate şi din cauza lectorului, care le-a prezentat mai mult ca proze decât ca versuri." (Marius Grama)

 "L-aş încadra la neoromantism prin aceea că atmosfera este lugubră, specifică, de regulă, tinerilor; am găsit poezie mai degrabă în fragmentul prezentat ca proză." (Gabriel Gherbăluţă) 

"Multe stângăcii; dezavantajează textul acolo unde încearcă să explice prea mult." (Simona Toma)

 "Să fie mai curajos în exprimare şi să meargă numai pe versul alb." (Andrei Velea)
 "Are un aer motivaţional, uşor expresionist; îi trebuie un pic de ambiguitate, subtilitate, metaforă." (Alexandru Petrea)

 "Explicitare excesivă; retorică apăsată; sugestiile sunt naive şi simpliste; are o abilitate în a jongla cu cuvintele." (Stela Iorga) 

"Se vede că nu a trecut prin literatura ultimilor ani; are suflet/ trăiri de poet; îi lipseşte experienţa jocului." (a.g. secară)

 Ion Avram

Astăzi, la ora 17,00, membrii cenaclului "Noduri şi Semne" vor participa la o prezentare de carte ce va avea loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Sud-Est. Vor prezenta: Florin Ciocea - "Dincolo" - proză scurtă şi "Mic tratat de filozofie despre îngeri, tractorişti şi femei nebune" - poezie, Gheorghe Dobre - "Eseuri" şi "Antologie de poezie macedoneană".

Andrei Velea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu