sâmbătă, 9 iunie 2012

lectură stela iorga, iunie 2012                                                       ***

                                                din ce în ce
                                                mai încet trandafirul se stinge
                                                în culoare
                                                de inimă rea
                                                că nu este iubit
                                                de toamnă.
                                                       locul                                                să o scoatem
                                                din statuie
                                                au spus ei
                                                prea a împietrit ea acolo
                                                în lumea ei
                                                de nimeni tulburată
                                                şi au tras-o de mâini
                                                afară
                                                atât de tare
                                                încât i-au rupt
                                                o mână
                                                cea cu care scria
                                                în cer.
soarele inimii                                                încet încet
                                                îmi cad în sine
                                                aşa cum cad petalele
                                                unui trandafir fermecat
                                                întoarse înspre el
                                                înflorind de-a-ndoaselea
                                                spre alt soare
                                                cel al inimii
                                                numai de el văzut
                                                numai de el ştiut.
                                                                                               natură moartă


                                                din nămolul amintirii
                                                a crescut nufărul iubirii
                                                nimic nu îi tulbură pacea
                                                afară de inima mea veşnic sângerândă
                                                care pâlpâie stins
                                                în cupa lui albă. 


        samurai


                                                cu greu îmi număr anii
                                                care se adună precum paginile
                                                unei cărţi de poezie
                                                neştiută de nimeni
                                                în lume
                                                fără spectatori
                                                aşa se trăieşte
                                                aşa se moare
                                                ca la un teatru no
                                                până la ultima
                                                spintecare pe din două
                                                dintr-o singură izbitură                                      
                                                de sus în jos. 
                                                 


       mutaţii


                                                potirul florii
                                                se deschide pentru albină numai
                                                aşa se deschisese ea către el şi lume
                                                nimic nu a mai rămas din floarea aceea
                                                ciudată
                                                jumate în cer jumate pe pământ
                                                afară de un înger blând
                                                cu cercei de cireşe la ureche.

kabuki
                                                o tulpină de trandafir ruptă
                                                este din fire desvrăjită
                                                tot aşa cum neiubirea multă
                                                ne frânge în interior
                                                ca o tijă zdrenţuită
                                                de floare tocată mărunt cu satârul.                                            


      ochii


                                                el era ca o pasăre
                                                fără aripi deloc
                                                el era ca o pasăre
                                                fără cântec deloc
                                                dar el era iubitul meu
                                                şi eu îl iubeam
                                                aşa cum era
                                                doar pentru ochii
                                                rupţi din raiuri de ape.
***
                                                vine o vreme
                                                când trandafirul se obişnuieşte
                                                să îşi vadă floarea căzută
                                                în tina drumului
                                                departe de tulpină
                                                aşa vine vremea
                                                când stela moare
                                                departe de sine
                                                cu capul în cer. 
despărţirea                                               
                                                ghirlande de flori stau atârnate
                                                la urechile verii
                                                trandafirii suie în spirale şiruri şiruri la cer
                                                păsările toate cântă
                                                şi porumbeii tandru uguiesc
                                                cine să omoare
                                                aşa frumoasă fire
                                                s-a întrebat mâhnit călăul.

                                               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu