vineri, 2 noiembrie 2012

Un delir de imagini sau despre proza Violetei Bobe


„(…) Dintr-o dată simți că se rătăcise; nu mai cunoștea casa, iar salonul cu băutură dispăruse, petrecăreții la fel. Casa deveni un loc necunoscut, parcă ireal, din altă lume. Pereții vibrau de voci ascuțite, mobila se cutremură gemând, ferestrele se blocaseră și aerul se făcu sufocant. George mergea prin coridoarele străine strigând în gura mare. Nimeni nu-i răspundea, doar o oglindă într-un colț cenușiu strălucea ademenitoare. Bărbatul se îndreptă spre ea. Ajuns în dreptul ei exclamă: «Nu se poate! Arăt exact ca în tinerețe». Alergă ce mai alergă, iar în fundul unui coridor lucea o lumânare lângă statuia lui Hecate. Dedesubtul ei aceeași oglindă în care se privise adineauri era mânjită de sânge. Se uită din nou în ea și o văzu pe Aglaia, fata lui cea mare dansând cu Miruna și celelalte balerine. Toader zăcea mort pe podea cu țeasta spartă, iar sângele îi curgea peste Faust prelingându-se pe covorul persan.”
(Violeta Bobe – Delirul)


    Vinerea trecută, ne-a citit Violeta Bobe o proză scurtă și o serie de poeme; după lectura propriu-zisă a prozei, Nicoleta Onofrei afirmă că „proza îmbină atmosfera caragialescă din schița D-l Goe și enigma a la Călinescu din Enigma Otiliei”. Nicoleta a mai spus că în text se găsesc multe explicitări ce nu fac bine textului, iar tabloul familial pe care ni-l prezintă autoarea este unul din exterior, incomplet, aproape redundant. Textul se salvează, totuși, prin o serie de imagini faine, Nicoleta încheind că textul are un miez anume, dar că mai trebuie lucrat. Asta pe de o parte. Ana Maria Panagatos, pe de altă parte, reduce proza la „expresii ce nu fac parte din text”, la „o proză ce n-are o linie care să poată fi urmărită”. Fără a o descuraja pe Violeta, Ana Maria apreciază ceea ce vrea să facă tânăra scriitoare, dar îi atrage atenția, totuși, că trebuie să persevereze și să acorde mai mare atenție la construcții și imagini.
    Cristina Dobreanu vede condeiul Violetei „în proză, cel puțin”. Aceasta spune despre Violeta că „are dinamism, sintagme care surprind – acest fapt ținând de haoticul (imaginației) autorului”. Cristina afirmă, în plus, că reușește să creeze o atmosferă decadentă, iar George, personajul principal, e foarte bine conturat, în text”.
    Stela Iorga spune că proza este departe de reușită; imagini foarte rare, pe alocuri bunicele, dar, spune aceasta, sonul auctorial lipsește cu desăvârșire. Stela Iorga i-a dat o serie de sfaturi Violetei în ceea ce privește compoziția prozei sau chiar a personajelor, recomandându-i să facă „exerciții” de portrete ale personajelor, de proze scurte, în care să se axeze pe o singură idee; „este totuși un pas mare înainte față de ce ne-ai prezentat în dățile anterioare, încheie Stela Iorga”.
    Sabina Penciu nu a reușit să înțeleagă poemele, spunând că au depășit-o, sfătuind-o să țină cont de sfaturile celorlalți. Sabina a mai spus că proza este mult mai reușită față de ceea ce prezentase anterior Violeta, iar alături de ea, Ioana Andrada Tudorie, a spus că proza este mai concisă, că oferă spontanul, neliniștea și că ridică un semn de întrebare (în fața existenței, bănuim noi).

Astăzi, la sediul Vieții Libere, ne va citi proză Ion Avram.

Florin Buzdugan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu