luni, 18 noiembrie 2013

Ceai de iasomie


Stela Iorga
La drept vorbind Răzvan își luase o metresă numai şi numai pentru  a-i ţine de urât când ploua afară, ori ningea, când era el de gardă şi când venea acasă nu avea cine să îi facă o supă caldă şi să-i spună o vorbă de întâmpinare.

Femeia pe care o luase în casa lui îl iubea cu adevărat de foarte mult timp, cu mult înainte de a fi el celebru şi bogat, aşa că dinspre partea vreunui partaj murdar nici nu putea fi vorba, mai ales că Ioana îşi câştiga singură pâinea şi încă în mod foarte onorabil, ca purtător de cuvânt al unuia de prin provincia lor.

Singurul lucru care-l necăjea pe Răzvan erau după amiezile de vară, când mai mult ca niciodată visa la o altă femeie, pe care de fapt nu o întilnise niciodată, o femeie foarte frumoasă şi foarte graţioasă, nicidecum băieţoasă ca Ioana, care purta părul tuns scurt, scurt, aproape băieţeşte.

Răzvan mai ales visa la acea femeie de parcă ar fi cunoscut-o de mii de ani, uneori i se părea că o zăreşte pe stradă şi atunci accelera maşina să o vadă pe necunoscuta care traversa mlădioasă strada şi pentru toate acestea încerca un sentiment profund de culpă, fiindcă Ioana simţea că Răzvan se gndeşte la o femeie în afara ei şi totuşi nu îi putea reproşa nimic. Atunci avea ea obiceiul de a cumpăra o sticlă de vin roşu, pietros, aşa ca bărbatul din faţa ei, se aşeza la masă cu el şi încercau să bea un pahar împreună.   Buzele bărbatului schiţau un mic zâmbet superior, cu o nuanţă de mică batjocoră, fiindcă înţelegea că femeia din faţa lui voia cu orice chip să ajungă la femeia din sufletul lui, dar zâmbetul lui politicos şi distant punea o piedică între aburul cald al vinului bun şi femeia mlădioasă, cu părul punţin lung, cam până la baza urechii, care-i cădea liber în bucle mari şi unduioase ca toată faptura ei. De fapt dacă Răzvan ar fi putut să o deseneze, ar fi făcut doar o linie şerpuitoare şi atât, fiindcă la atât se reducea mişcarea ei fluidă, care parcă curgea prin aerului împrejumuitor.

Ioana îşi bea aproape singură paharul cu vin şi apoi îl lăsa dezolată pe bărbatul ei atât de iubit, să stea singur şi să soarbă visător din paharul lui de vin, visând la femeia din sufletul lui, aşa cum trebuia ea să fie, fără stridenţe, fără asperităţi, moale şi mătăsoasă la pipăit aşa cum era părul ei castaniu, iar ochii, ochii aceia bărbatul îi vedea mereu în faţa ochilor lui : verzi cu ape, ape albăstrui în ei, ochi în care să te cufunzi încet, în timp ce îi mângâi părul moale, „mă iubeşti”, iar ea să zâmbească numai cu ochii şi să îţi alunece lin din braţe, către dormitor.
Aceasta visa Răzvan de o viaţă de om şi visul lui încă nu prinsese viaţă, datorită numeroaselor femei cu care împărţise singurătatea şi supa caldă, dar mai cu seamă simţea că alungă femeia din suflet cu prezenţa zgomotoasă, imperativă şi voluntară a Ioanei, care ştia cu precizie de unde să ia absolut totul în casa lui şi să pună la loc fără a-i face lui nervi, fapt care aproape că îl scotea din minţi, fiindcă Ioana era aproape perfectă în meticulozitatea cu care trăia şi cu care îi ordona şi lui zilele, când de fapt el ar fi vrut să tânjească uneori aşa, fără noimă şi fără agendă, fără musafiri şi fără obligaţii sociale, care decurgeau din statutul lui de medic.
Avea zile când se simţea aproape bolnav de „femeia lui”, cea din suflet, pe care o simtea cu înaintarea în vârstă din ce în ce mai aproape şi mai reală, până în ziua când prietenului lui cel mai bun, graficianul, desenă în joacă o siluetă zveltă, puţin alungită şi un profil fără ochi al unei femei fără nume. Inima lui Răzvan încremeni o clipă, apoi vorbi cu glas pierit : „cine este femeia pe care ai desenat-o?”. Graficianul se uită prostit la prietenul lui, simţind că ceva nefiresc se întâmplă şi spuse cât putu de firesc : „este pacienta ta căreia i-ai făcut acum un an un transplant de inimă, nu mai ţii mine?”.
Şi deodată ca o izbucnire de jerbe de lumini în mintea lui Răzvan se făcu multă lumină, suficient de multă cât să o poată vedea pe femeia care-i fusese pacientă şi care avea o fire foarte tăcută, care nu se plânsese niciodată şi pe care niciodată nu o băgase în seamă, nici măcar în ziua externării, când ar fi putut să-i vadă măcar ochii şi buclele părului ei, dacă nu şi mâinile mici şi ferme cu care îşi tot mângâia o şuviţă de păr desprinsă mereu din buclele ei rebele. 
Nu, nu avusese cum să îi recunoască mersul unduios, fiindcă asistentele o duseseră în cărucior până la uşa spitalului, dar ochii, ochii şi părul castaniu trebuia să le fi recunoscut, numai că de atâta amar de timp obişnuit cu atâtea Ioane guralive şi imperative în viaţa lui, făptura din vis se strecurase pe lângă el delicat ca toată fiinţa ei şi dispăruse în viaţă.
Doctorul stă în faţa fişelor de internare şi caută înnebunit numele femeii pe care o visase o viaţă şi se opreşte deodată, fără să ştie de ce, ca trăsnit, la numele uneia dintre ele : Cătălina. Ce nume! Până şi numele ei dansează puţin, totul se învârte în jurul doctorului de bucurie şi-i spune încetişor numele pentru el „Că-tă-li-na”, aproape cântându-l.
Când îi va găsi adresa la care stă, Răzvan va simţi deodată că florile din mâinile lui s-au vestejit fără veste, că transpiră neobişnuit de mult şi că trebuie să fugă cu orice preţ din faţa uşii, înainte ca aceasta să se deschidă pentru el şi fericirea lui.
Nu mai avea curaj, era obosit, era cu mult prea iubit de toate Ioanele din viaţa lui, avea simţurile aproape tocite şi făcea sex din obligatie foarte bine, avea o rutină pe care simţea că femeia aceasta cu inimă nouă avea să i-o tulbure, mai erau şi pastilele, cine să i le dea, şi vizitele la cabinetul lui, când ar fi putut să o întâlnească, şi aşa mai departe, toate complicaţiile post operatorii şi post Ioane îi trecură prin dreptul ochilor lui într-o clipită şi, transpirat cum era, o luă la goană pe scări, departe, cât mai departe de visul lui cu o inimă nouă iubitoare, care tocmai îşi făcea o cană de ceai de iasomie, învelită în halatul ei de casă, când deodată auzi soneria uşii, care avea să nu se deschidă pentru ei doi niciodată.
                                                                                                   Stela Iorga
 

The Cape, Andrea Kowch
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu