joi, 31 mai 2012

SINCERĂ PÂNĂ LA A FI DIVULGATOARE

(...) Era o singură fereastră care lumina camera, cu geamurile sparte şi razele care sângerau. Pereţii erau acoperiţi cu tapet, acelaşi motiv floral, deşi erau scrijeliţi, murdari. Uşile erau înalte, din lemn negru, mat, zăbrelite. Degete subţiri, albe, apăsau pe coastele unui pian vechi, plin de amintiri. Muzica şovăia în faţa ferestrei. Ochii ei căpătară o expresie lucie. El – o formă perfect simetrică, albă şi castă ca un porumbel cu aripile crescute cu două rădăcini, în inimă, dezmierda suferinţele clavirului. Muzica trecea ca un fior prin peretele casei.
S-a oprit deodată, cu privirea pierdută în neant. S-a apropiat de ea, atingându-i obrazul cald cu vârful degetelor sale reci. Ea schiţă un zâmbet, ca o mică artistă, discret şi plin de înţeles. Îi sărută fruntea şi-i spuse:
- Mi-a fost dor... (...)       
 (Sabina Penciu – Postludiu)
„Sabina Penciu, de fiecare dată, dă dovadă de mare sensibilitate; scrisul său se conturează prin notaţii de jurnal şi este de admirat curajul sincerităţii sale.” (Simona Toma)
„Per ansamblu, mi s-a părut inegală în ceea ce priveşte diluarea tensiunilor interioare, care sunt desemantizate datorită influenţelor unor curente literare – romantismul, de exemplu; forţa de expresie o găsim în poemele metaforizate – unde dă dovadă de sensibilitate şi de o mică maturitate artistică; are voce, palpit sufletesc şi sinceritate; am vibrat pozitiv în faţa unor astfel de începuturi.” (Stela Iorga)
„Apare vocea pură a unei adolescente care a trecut prin nişte experienţe marcante; impresionante sunt naivitatea şi sinceritatea trăirilor; se vede că are talent, textele sunt bine structurate, cred că ar mai trebui îmbogăţite cu figuri de stil; are calitatea de a descrie, de a crea atmosferă.” (Violeta Bobe)
„Nu-şi poate stăvili sinceritatea şi nu reuşeşte să o aşeze într-o formă adecvată prozei; cred că-i reuşeşte mai mult poezia – în proză este prea divulgatoare şi prea directă.” (Nicoleta Onofrei)
„Poeziile sunt reuşite, bine realizate; în proză, este directă până la şocare şi prea personală.” (Diana Balmuş)
„Romantism, multe figuri de stil; prea multe detalii – cotidianul ocupă scriitura.” (Erika Diaconu)
„Proza – pagini de jurnal – cam subţire şi cam fadă; poezia – acceptabilă.” (Florin Buzdugan)
„Cred că are talent, ştie să-şi aleagă cuvintele; îi lipsesc detaliile; să scrie mai mult şi mai cu intrigă.” (Ionuţ Vasiliu)
„Deşi tributară unor clasici, m-a convins că are potenţa de a scrie.” (Laurenţiu Pascal)     
              
Ion Avram

Vineri, la ora 18,00, la sediul cotidianului Viaţa Liberă, citeşte Tatiana Nona Ciofu.    

(Relaţii privind activitatea cenaclului Noduri şi Semne – tel. 0746167284)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu